Biovia

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe

Accelrys
Serwery
Tezro, Nova, Leo
Pakiety
Materials Studio
Discovery Studio
Cerius2
Insight II
Kontakt
kdm@wcss.pl

Accelrys (do 1 czerwca 2001 MSI, Molecular Simulations Inc.) - firma będąca jednym z największych dostawców oprogramowania naukowego z dziedziny modelowania molekularnego. Udostępnia oprogramowanie na platformy UNIX oraz PC/Windows.

Pakiety

Niektóre z dostępnych pakietów:

Licencja krajowa

Zasady korzystania

Krajową licencję na produkty firmy Accelrys udostępnia ICM. Na okres 2011.10.01-2012.09.29 wykupionych jest 80 żetonów (dla MS i DS). Dalsze informacje o licencji na rok akademicki 2011/2012 są dostępne na stronie:

Z akademickiej licencji krajowej mogą korzystać w WCSS zespoły badawcze (kierownik może włączyć do zespołu np. zaawansowanego studenta). Licencja krajowa umożliwia także korzystanie z oprogramowania do zajęć dydaktycznych - pozwala na uruchomienie 11 kopii tego samego modułu. Prowadzący zajęcia powinni skontaktować się z ICM i ustalić harmonogram zajęć. Do celów edukacyjnych WCSS udostępnia tylko komputer Leo.

Obowiązkowa ankieta

Osoby, które korzystają z oprogramowania Accelrys zobowiązane są do wypełnienia ankiety, dostępnej on-line na stronach ICM: Ankieta uczestnika licencji krajowej oprogramowania Accelrys.

Informacja o wykorzystaniu

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczania w artykułach informacji o wykorzystaniu krajowej licencji Accelrys. Oryginalne sformułowanie umowy brzmi:

"To acknowledge use of the country-wide license in every scientific paper where the software in the Country wide license is used".

Uprzejmie przypominamy, że do końca stycznia każdego roku kierownicy grantów powinni dostarczyć do WCSS sprawozdania, w tym kopie artykułów, w których wykorzystano oprogramowanie Accelrys lub wyjaśnienie dlaczego, mimo wykorzystania licencji, takie publikacje nie powstały.

Accelrys w WCSS

W WCSS pakiety firmy Accelrys dostępne są na serwerach Tezro i Supernova. Aby praca z pakietami była możliwa (zarówno zdalna jak i lokalna) muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:

  1. Połączenie sieciowe między Tezro/Supernova a serwerem licencji w ICM (Warszawa) jest aktywne.
  2. Dostępna jest dostateczna liczba żetonów (ang. token) do uruchomienia pakietu/modułu.


Wstawianie zadań do kolejki

Zadania należy uruchamiać w kolejkach systemu kolejkowego PBS. Do uruchomienia zadań wsadowych należy posłużyć się poleceniem qsub, bliżej omówionym w artykule PBS.

Dokumentacja

Dokumentacja w formie książkowej dostępna jest w WCSS, pok. 6. WCSS posiada także dostęp do dokumentacji najnowszych wersji produktów w postaci elektronicznej (pdf), aby z nich skorzystać prosimy o kontakt z administratorami.

Accelrys w sieci:

Zobacz też: Oprogramowanie KDM