Rozliczanie grantów

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Jak zostać użytkownikiem KDM? < Rozliczanie grantów

Granty obliczeniowe przyznawane są i rozliczane w systemie rocznym. Na początku każdego roku kalendarzowego (najczęściej w drugiej połowie stycznia) odbywa się rozliczenie grantów za miniony rok. Grant obliczeniowy przedłużany jest na rozpoczęty rok po złożeniu sprawozdania zawierającego proporcjonalną do wykorzystanych zasobów liczbę publikacji w pismach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, prac doktorskich i magisterskich.

O dokładnym terminie i miejscu spotkania rozliczeniowego wszyscy użytkownicy KDM powiadamiani są na liście dyskusyjnej wcss-l.

Pytania i wnioski w sprawie rozliczeń należy kierować do kierownika działu KDM.

Sprawozdanie, plan na lata następne oraz kopie publikacji należy przesłać w formie elektronicznej na adres granty @ kdm.wcss.wroc.pl.

Sprawozdanie

Kierownicy grantów obliczeniowych zobowiązani są do przygotowania pisemnego sprawozdania zawierającego następujące informacje:

    • wykaz wykonanych zadań, ze wskazaniem jednostek naukowych lub zespołów naukowych (krajowych, zagranicznych), które je wykonały
    • opis najważniejszych wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  • Lista członków zespołu upoważnionych do korzystania z zasobów WCSS w rozpoczynającym się roku.

Poszczególni użytkownicy powinni kierować rozliczenia do kierownika swojego grantu, nie bezpośrednio do WCSS. WCSS wystarczy sprawozdanie zbiorcze.

Plan na lata następne

Ponadto, w celu zaplanowania inwestycji w latach kolejnych, prosimy o przedstawienie planu zapotrzebowania i wykorzystania zasobów z rocznym wyprzedzeniem (np. rozliczając się w styczniu 2006 za rok 2005 dostarczyć plan na 2007). Plan można dostarczyć później (do czerwca), ale dla wygody kierowników grantów najlepiej od razu razem ze sprawozdaniem. Plan powinien zawierać:

  • określenie najważniejszych badań naukowych lub prac rozwojowych planowanych do wykonania z wykorzystaniem urządzenia,
  • zakres i udział współpracy międzynarodowej w wykorzystaniu urządzenia.

Zamknięcie grantu

Zamknięcie grantu nie zwalnia z obowiązku złożenia rozliczenia proporcjonalnego do wykorzystanych zasobów. Kopie publikacji wykonanych z użyciem zasobów WCSS należy dostarczać do WCSS także po zamknięciu grantu.

Pytania i wnioski w sprawie rozliczeń należy kierować do kierownika działu KDM.


Zobacz też