Jak korzystać z NoMachine

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Jak korzystać z NoMachine

NoMachine umożliwia dostęp do graficznego pulpitu na zdalnym komputerze. Dzięki programowi można korzystać w trybie graficznym z niektórych aplikacji, które zainstalowane są na klastrze Bem.
Usługa NoMachine dostępna na ui.wcss.pl nie jest przeznaczona do wykonywania intensywnych obliczeń, ponieważ wpływają one negatywnie na pracę innych użytkowników systemu. Takie połączenie ze zdalną maszyną nie zapewnia również właściwej kompilacji oprogramowania, które będzie uruchamiane potem na klastrze Bem. Tego typu operacje należy uruchamiać po zalogowaniu się bezpośrednio na klaster Bem (bem.wcss.pl) i uruchomieniu ich w trybie interaktywnym lub wsadowym z wykorzystaniem systemu kolejkowego PBSPro.

Połączenie z graficznym zdalnym pulpitem za pomocą klienta NoMachine

W celu skonfigurowania połączenia z wyświetlaniem zdalnego pulpitu, należy:

 • Pobrać i zainstalować na swoim komputerze lub urządzeniu z Systemem Android oprogramowanie NoMachine
 • Po pobraniu należy uruchomić instalator
 • Zaakceptować licencję i kliknąć przycisk Next i poczekać do końca instalacji
 • Uruchomić NoMachine z Menu Programy/Aplikacje


NoMachine-Welcome.png

 • Na ekranie powitalnym kliknąć przycisk "Continue"
 • Na ekranie "Create New Connection" kliknąć przycisk "Continue"
 • Na ekranie "New Conection":"Protocol" pozostawić domyślną opcję protokołu NX i kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-protocol.png

 • Na ekranie "New Connection":"Host" w polu tekstowym Host wpisać: ui.wcss.pl a w polu port pozostawić wartość: 4000, pozostawić zaznaczenie w opcji "Use UDP communication for multimedia data" i kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-host-name.png

 • Na ekranie "New Connection":"Authentication" pozostawić metodę "Password" i kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-authentication.png

 • Na ekranie "New Connection":"Proxy" pozostawić domyślną opcję "Don't use proxy"i kliknąć przycisk "Continue"

NoMachine-Connection-wizzard-proxy.png

 • Na ekranie "New Connection":"Save as" w polu Name wpisać nazwę dla swego połączenia i zaznaczyć opcję "Create a link on the desktop oraz kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-save-as.png


Praca z NoMachine pierwsze kroki

 • Prawidłowo zainstalowany program uruchamiamy klikając ikonę NoMachine na pulpicie lub wybierając z menu Programy/Aplikacje
 • Na ekranie "Recent Connections" zaznaczamy ikonę połączenia, które chcemy nawiązać i klikamy przycisk "Connect"


NoMachine-Recent-connections.png

 • Na ekranie "Connection to ui.wcss.pl w polach Name i Password wpisujemy swój Login i hasło na węźle dostępowym Bem i zaznaczamy opcję "Save this password in the connection file" oraz klikamy przycisk "OK"

NoMachine-Connection-logging.png

 • Na ekranie możemy utworzyć wirtualny pulpit klikając na pole "New Desktop"


NoMachine-Select-virtual-desktop.png

 • W następnym ekranie zaznaczamy ikonę "Create new virual desktop" i klikamy przycisk "Continue"


NoMachine-Connecting-to-the-server.png

 • W następnym ekranie dowiadujemy się, że menu NoMachine możemy uzyskać przemieszczając mysz w prawy górny róg okna wirtualnego pulpitu lub naciskając kombinację klawiszy CTRL+ALT+O i czterokrotnie naciskamy klawisz "OK"


NoMachine-Acces-display-and-screen-resolution-wizzard.png


NoMachine-Change-hardware-settings-wizzard.png


NoMachine-Menu-Panel-wizzard.png

 • Oprogramowanie naukowe, z którego można korzystać w trybie graficznym, można znaleźć wchodząc w "Applications Menu":"Scientific Software"

NoMachine-Desktop.png

Zakończenie sesji

Aby zakończyć pracę w trybie graficznym należy skorzystać z opcji wylogowania. Można to zrobić klikając zieloną, oznaczającą wyjście ikonę na górnym panelu lub wybierając z menu aplikacyjnego opcję "Log Out".

Zaawansowane użycie

 • Zwiększenie rozdzielczości wirtualnego pulpitu możemy uzyskać wchodząc w "Applications Menu":"Settings":"Display" wirtualnej maszyny.

Minimalna zalecana rozdzielczość to 1024x768 a w zależności od ekranu można użyć większej.

NoMachine-Window-change-display.png

Podczas korzystania ze zdalnego pulpitu jest możliwość podłączenia zasobów z lokalnego komputera.

 • W tym celu należy uruchomić okno ustawień - poprzez najechanie wskaźnikiem myszy na prawy, górny róg ekranu (powinna się pojawić animacja lekkiego odwinięcia) i wybrać pozycję "Devices":

NoMachine-Devices.png

następnie trzeba wybrać ikonę "Connect a disk":

NoMachine-Disk.png

oraz dysk, który będzie udostępniony na zdalnej maszynie:

NoMachine-Disk connect.png

trzeba będzie również podać nazwę katalogu pod którą wybrany dysk będzie widoczny na pulpicie:

NoMachine-Disk connect C.png

ostatnim krokiem konfiguracji jest kliknięcie przycisku "Connect" - dysk zostanie podłączony:

NoMachine-Disk connected C.png

Aby wrócić do widoku pulpitu trzeba klikać na przycisk "Done" (potwierdzając kolejne etapy konfiguracji).

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie dostawcy NoMachine.