System kolejkowy

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < System kolejkowy

System kolejkowy - jeden z elementów środowiska serwerów obliczeniowych WCSS. System kolejkowy pozwala na uporządkowane uruchamianie oprogramowania użytkowników oraz umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnego sprzętu, definiowanie i obsługę polityki przydziału zasobów, ustalanie priorytetów zadań, czy też przydzielanie użytkownikom limitów czasowych.

Na serwerach KDM działa system kolejkowania PBSPro.

Inne systemy kolejkowe to np. SLURM, OpenPBS, Torque/PBS, SGE, NQS, LoadLeveler, LSF.

W obrębie każdego z systemów utworzone są kolejki dopasowane do określonych typów zadań.

Każda kolejka posiada zestaw parametrów z nią związanych: priorytet (priority), maksymalną liczbę zadań (jobs), limit zadań dla użytkownika, limit zadań na host, limit pamięci na zadanie, grupy użytkowników i inne.

Kolejka o wyższym priorytecie (np. 40) uruchomi zadanie przed kolejką o niższym priorytecie (np. 20). Maksymalna liczba zadań w odniesieniu do kolejki dotyczy zadań równocześnie uruchomionych (status running), nie wpływając na liczbę zadań oczekujących na uruchomienie (status pending), za co odpowiedzialny jest osobny parametr, który na serwerach KDM domyślnie jest nieograniczony. Limit zadań dla użytkownika określa ile zadań danego użytkownika może liczyć się w danej kolejce, natomiast limit zadań na host decyduje ile maksymalnie zadań można uruchomić na jednym hoście (np. jeżeli limit ten jest 2 dla kolejki i 2 zadania już się liczą, następne zadanie z tej kolejki uruchomi się dopiero wtedy, gdy jedno z działających zakończy się).

Odpowiednio dobrana kombinacja parametrów kolejek, jak i całego systemu kolejkowania, pozwala na sprawne uruchamianie zadań i efektywne wykorzystanie zasobów.

Zobacz też: Jak korzystać z kolejek PBS?