KdmWiki:Tworzenie haseł

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawowa część hasła zaczerpnięta została z Wikipedii - polskiej encyklopedii internetowej.

UWAGA: Poradnik ma charakter "szybkiego" wprowadzenia do tworzenia haseł, które przyda się początkującym autorom. Po przećwiczeniu opisanych tutaj zagadnień sięgnij do poradnika : KDMWiki:Edycja wzorów.


Strategia pracy

Jeśli jesteś specjalistą z jakiejś dziedziny, przeszukaj, choćby pobieżnie, zasoby KDMWiki i zorientuj się, co zostało już napisane. To najlepszy punkt wyjścia, który pozwoli Ci kontynuować wpisy z danej dziedziny. Najważniejszym postulatem jest rzetelność.

Pamiętaj, że niedopuszczalne jest kopiowanie cudzych materiałów z Internetu. Takie skopiowane hasła są bez dyskusji usuwane przez administratorów KDMWiki.

Bardzo ważny postulat: staraj się zachowywać neutralny punkt widzenia, zwany NPOV (Neutral Point of View). Wszelkie kontrowersje staraj się wyjaśniać w dyskusjach przy poszczególnych hasłach.

Zakładanie konta

Zanim utworzysz swoje pierwsze hasło, zarejestruj się w KDMWiki. Kliknij odsyłacz Logowanie, podaj swój login, np. Kowalski, podaj dwukrotnie hasło i adres e-mail, po czym kliknij przycisk Załóż nowe konto. Przy następnym logowaniu wystarczy podać nazwę i hasło (jeśli cookies są włączone, KDMWiki zapamiętuje nazwę) i kliknąć przycisk Zaloguj mnie. Dzięki kontu możesz kontrolować przebieg swoich prac, które są automatycznie rejestrowane — historię swoich edycji zobaczysz po kliknięciu odsyłacza Moje edycje, widocznym w pasku u góry ekranu. Inną ważną korzyścią jest możność dołączania grafik do artykułów, a jeszcze inną - możność przenoszenia haseł (zmieniania nazwy).

Pamiętaj, że warto tworzyć hasła, mając własne konto, gdyż można w ten sposób kontrolować edycje - zarówno własnych, jak i poprawianych cudzych haseł. A jeśli ktoś inny zmodyfikuje napisane przez Ciebie hasło, zaraz zauważysz to po kliknięciu na przycisku Obserwowane. Pamiętaj zawsze, aby tworząc własne hasło zaznaczać opcję Obserwuj.

Tworzenie nowego hasła

Są dwa sposoby tworzenia nowego hasła:

 • Jeśli widzisz czerwony kolor odsyłacza wyświetlany w dowolnym haśle KDMWiki oznacza to, że autor hasła zasugerował konieczność utworzenia takiego hasła, ale nie zostało ono jeszcze utworzone. Kliknięcie takiego odsyłacza przenosi od razu do pustego pola edycyjnego, które można wypełnić treścią.

Przykład: Hasło którego jeszcze nie ma

 • Utworzenie nowego hasła, które nie ma żadnych powiązań. Zacznij od sprawdzenia w wyszukiwarce, czy dane hasło już nie istnieje pod jakąś nazwą. Jeśli nie, wpisz w polu adresowym wyszukiwarki nazwę hasła po adresie KDMWiki, np. http://kdm.wcss.wroc.pl/wiki/Nowe hasło (wystarczy zmienić tylko końcówkę adresu). Po wciśnięciu klawisza Enter pojawi się strona z informacją, że takiego hasła jeszcze nie ma, klikniij odsyłacz Edycja na tej stronie.

Wpisz jakieś zdanie i kliknij przycisk Podgląd pod oknem edycji. Edytor KDMWiki wyświetli wówczas rzeczywisty podgląd hasła, a pod nim ponownie okno edycyjne. Nad hasłem widnieje czerwone ostrzeżenie: Uwaga: To jest tylko podgląd - artykuł nie został jeszcze zapisany!. Oznacza to, że hasło nie zostało jeszcze wprowadzone do KDMWiki, a jedynie pokazane w docelowej postaci. Dopiero kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje włączenie hasła do bazy.

Nad polem edycyjnym widnieje pasek narzędziowy, który jest domyślnie włączony (chyba że zmienisz to w preferencjach, w sekcji Wymiary pola edycji). Pasek zawiera szereg poleceń, które pozwalają formatować fragmenty redagowanego hasła — wystarczy zaznaczyć fragment tekstu i kliknąć przycisk formatujący. Nie zawsze musisz korzystać z przycisków — przy typowym formatowaniu znacznie łatwiej jest wpisywać odpowiednie kody ręcznie.

Po nabraniu wprawy łatwiej będzie pisać hasła offline i formatować je ręcznie, a potem wklejać do utworzonego hasła online.

Jeśli hasło ma być dłuższe i z góry wiesz, że będzie opracowywane przez pewien czas (kilka godzin czy dni), wklej od razu na samej górze komunikat {{WEdycji}}, który poinformuje inne osoby, aby chwilowo nie ingerowały w treść. Więcej informacji w sekcji Komunikaty.

WAŻNE - nie podpisujemy się pod hasłami!!! Hasło od momentu napisania należy do publicznej domeny i może być poprawiane i uzupełniane przez inne osoby, więc podpisywanie się nie ma sensu. Współautorstwo jest jedynie widoczne w historii hasła.

Hasło w pigułce

Zobacz w haśle Letycja, jak wygląda poniższy tekst:

'''Letycja''' (SGI Onyx) - 4 procesorowy serwer graficzny [[KDM]], przeznaczony głównie do zdalnej pracy interaktywnej z programami [[Accelrys]], [[Abaqus]] i [[Sybyl]] oraz uruchamiania niewielkich zadań obliczeniowych.

Zobacz w haśle Dostęp do KDM jak wygląda poniższy tekst:

Na Komputeracj Dużej Mocy można pracować w następujących trybach: * obliczenia '''jednoprocesorowe''' i '''wieloprocesorowe''' pod nadzorem [[System kolejkowy|systemów kolejkowania]] zadań [[PBS]] ([[Układ]], [[Gromada]]) i [[LSF]] ([[Grom]], [[Tezro]], [[Alpha]]) w trybie zdalnym * interaktywne korzystanie ze stacji graficznej ([[Letycja]], Tezro, [[Panda]], węzły Układu) lokalnie lub zdalnie

Zasady ogólne:

 • Nazwa hasła. Na początku podaj nazwę hasła, obejmując ją z obu stron trzema apostrofami, co spowoduje pogrubienie czcionki.
 • Akapity rozdzielaj zawsze dwoma "Enterami".
 • Odsyłacze do innych haseł twórz za pomocą podwójnego nawiasu kwadratowego, np. [[Oprogramowanie naukowe]].
 • Jeśli musisz objąć odsyłaczem inną formę fleksyjną, np. Oprogramowania naukowego, wpisz przykładowo [[oprogramowanie naukowe|oprogramowania naukowego]]. Pierwsza część odsyłacza prowadzi do właściwego hasła, zaś druga część powoduje wyświetlenie treści odsyłacza we właściwej formie deklinacyjnej.

Akapity

Akapity muszą być oddzielane od siebie za pomocą podwójnej interlinii. Innymi słowy, aby utworzyć nowy akapit, musisz dwukrotnie nacisnąć klawisz Enter. Jeśli zrobisz to tylko raz, edytor MediaWiki "zleje" ze sobą oba fragmenty tekstu. To powszechny błąd początkujących autorów haseł, którzy sądzą, że wystarczy jedynie rozdzielić dwa akapity pojedynczym znakiem końca akapitu.

Można się też wspomagać pewnymi znacznikami języka HTML, więcej na ten temat w sekcji poświęconej znacznikom.

Niekiedy przydaje się użycie tzw. tekstu preformatowanego, w którym każdy akapit poprzedza się spacją. Powoduje to wyświetlenie akapitów z lekkim wcięciem, w tabeli i na delikatnym tle.

tekst preformatowany
ze spacją na początku linii

chcąc ograniczyć wielkość obramowania możesz zastosować trik umieszczając tekst w tabeli, np.:
{|
||

Jakiś tekst
...

|}

co, dla poprzedniego przykładu, da efekt jak poniżej:

tekst preformatowany
ze spacją na początku linii

Pamiętaj jednak, że akapity nie są wówczas zawijane, a więc należy tę technikę stosować do krótkich wierszy, np w listingach kodu komputerowego, gdzie linie nie mogą być zawinięte.

Śródtytuły (nagłówki)

W hasłach możemy stosować cztery poziomy śródtytułów, sygnalizowane odpowiednią liczbą znaków równości. Odpowiadające im kody to:

=Śródtytuł stopnia 1=

==Śródtytuł stopnia 2==

===Śródtytuł stopnia 3===

====Śródtytuł stopnia 4====

Przykładem śródtytułów stopnia drugiego i trzeciego są śródtytuły w tym artykule. Jeśli śródtytułów rozmaitego szczebla jest trzy lub więcej, edytor MediaWiki automatycznie tworzy z nich spis treści, przy czym spis ten zawiera drzewo tytułów, zależnie od ich zagnieżdżenia.

Wyróżnianie pisma

Formatowanie Wiki

Do dyspozycji mamy dwa sposoby wyróżnienia czcionki - pogrubienie i pochylenie:

Wpisanie '''jakaś pogrubiona treść''' spowoduje pogrubienie tekstu, np.

Jakaś pogrubiona treść

Wpisanie ''jakaś pochylona treść'' spowoduje pochylenie tekstu, np.

Jakaś pochylona treść

Można połączyć pogrubienie i pochylenie, wpisując aż pięć apostrofów:

'''''pogrubienie i pochylenie'''''

Da to w efekcie:

Pogrubienie i pochylenie

Formatowanie HTML

Edytor MediaWiki nie daje bezpośredniego polecenia do wyróżnienia fragmentu tekstu za pomocą podkreślenia. Można się jednak posłużyć poleceniem HTML, np.

<u>Jakaś podkreślona treść</u>

W efekcie uzyskamy:

Jakaś podkreślona treść

Wykazy (listy)

Wykazy nienumerowane

Najprostszym sposobem utworzenia nieuporządkowanego czyli nienumerowanego wykazu (listy) jakichś pojęć czy zagadnień jest podanie ich w kolejnych wierszach i poprzedzenie gwiazdkami, np.

*Letycja
*Grom
*Tezro

Efekt będzie następujący:

 • Letycja
 • Grom
 • Tezro

Stosując większą liczbę gwiazdek, np. dwie na drugim poziomie zagnieżdżenia i trzy na trzecim poziomie, można tworzyć drzewo, z wcięciami zależnymi od poziomu:

***Serwery

Da to w efekcie:

 • WCSS
  • KDM
   • serwery
   • klastry
  • WASK
 • PCSS
  • KDM
   • serwery
   • klastry

Wykazy numerowane

Innym sposobem jest użycie znaku #, który pozwala utworzyć wykaz uporządkowany lub numerowany.

# Grom
# Letycja
# Tezro

I efekt:

 1. Grom
 2. Letycja
 3. Tezro

Można też zastosować hierarchię, stosując dwa lub trzy kolejne znaki # przed wierszami:

 1. WCSS
  1. KDM
   1. serwery
   2. klastry
  2. WASK
 2. PCSS
  1. KDM
   1. klastry
   2. serwery

Wykazy mieszane

Można też mieszać definicje:

 • WCSS
 1. WASK
 2. KDM
 • PCSS
 1. KDM

Wcięcia

Możesz wreszcie stosować wyróżniające wcięcia, używając znaków dwukropka.

To jest tekst bez wcięcia.
:To jest wcięty akapit.
::Jeszcze bardziej wcięty akapit.
:To jest kolejny wcięty akapit.
I znowu akapit bez wcięcia.

Da to w rezultacie:

To jest tekst bez wcięcia.

To jest wcięty akapit.
Jeszcze bardziej wcięty akapit.
To jest kolejny wcięty akapit.

I znowu akapit bez wcięcia.

Definicje

Specyficznym rodzajem list są definicje, w których nazwę definicji poprzedza się znakiem średnika, zaś wyjaśnienie definicji znakiem dwukropka.

; Warszawa : stolica Polski
; Praga : stolica Czech
; Berlin : stolica Niemiec

Warszawa
stolica Polski
Praga
stolica Czech
Berlin
stolica Niemiec

Odsyłacze (linki)

Odsyłacze w ramach KDMWiki

Najprostszym sposobem utworzenia odsyłacza do innego hasła w KDMWiki jest objęcie tytułu tego hasła specjalnym znacznikiem, dwoma nawiasami kwadratowymi, np. [[Gromada]].

Wygląda to wtedy następująco:

Klaster Gromada składa się z dwuprocesorowych węzłów.

Może się zdarzyć, że zechcesz podać odsyłacz do jakiegoś hasła, ale zasygnalizować go inną treścią niż jego tytuł, np. Itanium-2.

Wówczas musisz skorzystać ze specjalnej, dwuczłonowej techniki:

[[Gromada|Itanium-2]]

Pierwszy człon jest odsyłaczem do innego hasła, natomiast drugi człon, po pionowej kresce jest wyświetlany w naszym haśle.

Efekt jest następujący:

Klaster Itanium-2 składa się z dwuprocesorowych węzłów.

Technika jest także przydatna wtedy, gdy musimy użyć wyrazów w innej formie fleksyjnej, np. Gromadzie. Trzeba wtedy zastosować kod:

[[Gromada|Gromadzie]]

Uruchamianie zadań na Gromadzie.

Niekiedy zdarza się, że hasło jednowyrazowe w innej formie fleksyjnej niż mianownik można opisać w następujący sposób:

[[Układ]]zie

Gaussian zainstalowany jest na Układzie.

Ale uwaga! Skrótu takiego nie można stosować, jeśli końcówka zawiera polskie znaki, gdyż odsyłacz nie uchwyci końcówki wyrazu.

Układów

Może się zdarzyć, że wskazywane hasło jest wieloznaczne – na przykład Hel. W takim przypadku trzeba oczywiście użyć odsyłacza do konkretnego znaczenia, np. hel (pierwiastek) lub hel (serwer). Jeśli nie chcesz, by dodatkowy nawias przeszkadzał w czytaniu tekstu, wstaw za nim pionową kreskę:

[[hel (pierwiastek)|]]

Ma to taki sam skutek, jakby za kreską powtórzono głowną część hasła:

[[hel (pierwiastek)|hel]]

Jako gaz lekki i niepalny, hel nadaje się do napełniania balonów.

Również w tej postaci odsyłacza działa "doklejanie" końcówek fleksyjnych:

[[hel (pierwiastek)|]]em
[[Hel (serwer)|]]u

Jeden z węzłów Układu nazwano helem od pierwiastka helu.


Jeśli Twoje hasło wiąże się z innymi hasłami w KDMWiki, warto wydzielić pod treścią hasła specjalną sekcję o nazwie Zobacz też, np.

Zobacz też: [[hasło 1]] - [[hasło2]] - [[hasło3]]

lub

Zobacz też: [[hasło 1]], [[hasło2]], [[hasło3]]

Przykład takiej sekcji, z użyciem listy nienumerowanej, znajduje się na dole poradnika.

Dobra praktyka - odsyłacz powrotu na górę strony

W artykułach DŁUŻSZYCH NIŻ 3 EKRANY, posiadających śródtytuły (nagłówki), na końcu treści danego fragmentu, rozpoczynającego się nagłówkiem, dodawaj odnośnik powodujący powrót na górę strony.

Umieszczenie linku przenoszącego na początek strony ułatwia nawigację po stronie, pozwala uniknąć zbędnego i denerwującego przewijania artykułu w celu dostania się do opcji menu.

Na poczatku strony mechanizm Wiki wstawia: "<a name="top"></a>" - czyli etykietę, do której możemy się odwoływać w linkach przenosząc obraz w to miejsce. Stąd wstawienie [[#top]] powoduje powrót na początek strony. Dla niewtajemniczonych, krótko mówiąc "#" oznacza w linkach wskazanie na etykietę w obrębie obecnej strony. Tak też można odwoływać się do podtytułów-"akapitów", które również automatycznie są etykietowane- etykieta jest identyczna z nazwą podtytułu, np.

[[#Odsyłacze w ramach KDMWiki|wątek wyżej]]

co zaowocuje, wyświetleniem linku:

wątek wyżej

Aby link ten nie był zbyt rażący w oczy podczas czytania głównej treści artykułu zaleca się wstawianie następującego kodu:

<small>[[#top|Na górę strony]]</small>

co da następujący efekt:

Na górę strony

Poniżej przykład zawierający również odnośnik do początku aktualnego wątku

<small>[[#top|Na górę strony]] | [[#Dobra praktyka - odsyłacz powrotu na górę strony|Początek wątku]]</small>

i efekt:

Na górę strony | Początek wątku

Odsyłacze do innych miejsc w Internecie

Jeśli tworzysz odsyłacz (link) do jakiegoś innego miejsca w Internecie, wystarczy, że wpiszesz po prostu pełny adres, co spowoduje, że edytor automatycznie zamieni go na "klikalny" adres:

Uwaga: aby adres był klikalny, musisz podać na początku protokół http://. Nie wystarczy samo www.adres.pl!

Strona WCSS mieści się pod adresem http://www.wcss.wroc.pl

Często zdarza się, że adresy internetowe są "brzydkie", gdyż zawierają skomplikowane ścieżki wygenerowane przez skrypty. Można temu zaradzić, ukrywając adres, a wyświetlając jego nazwę opisową, np.

[http://www.wcss.wroc.pl Strona WCSS]

Strona WCSS

Adres poczty elektronicznej trzeba poprzedzić prefiksem mailto:

mailto:Kowalski@firma.org.pl

Dzięki temu adres będzie "klikalny".

mailto:Kowalski@firma.org.pl

Można go ukryć, stosując podaną wyżej technikę:

[mailto:Kowalski@firma.org.pl Adres pocztowy Kowalskiego]

Adres pocztowy Kowalskiego

Jeśli piszesz hasło, przy którym chcesz podać wartościowe źródła informacji w Internecie, wydziel na dole specjalną sekcję pod nazwą Zewnętrzne linki i w niej podaj listę kilku odsyłaczy, np.

==Zewnętrzne linki==
[http://www.adres1.pl Adres 1]
[http://www.adres2.pl Adres 2]
[http://www.adres3.pl Adres 3]

Pamiętaj jednak, aby lista odsyłaczy zawierała rzeczywiście istotne adresy, a nie autopromocję własnych serwisów internetowych!

Kategorie

Należy pamiętać o nadaniu hasłu kategorii - bardzo pomaga to zarówno osobom, które przeglądają hasła z danej dziedziny, jak i Użytkownikom, którzy utrzymują tę dziedzinę w porządku. Jeśli opracowujesz np. hasło o serwerze Grom, włącz go do kategorii Maszyny obliczeniowe. Składnia jest następująca:

[[kategoria:Maszyny obliczeniowe|serwer Grom]]

Jednak aby sortowanie było poprawne, zastosuj jeszcze dodatkowy kod:

[[kategoria:Maszyny obliczeniowe|Grom, serwer]]

Podanie po kresce ciągu Grom, serwer spowoduje, że w kategorii Maszyny obliczeniowe nazwa zostanie umieszczone pod właściwą literą.

Aby wybrać odpowiednią kategorię, najlepiej znaleźć hasło pokrewne i podpatrzeć, gdzie jest przyporządkowane, lub przejść do ogólnej kategorii (w tym przypadku - Podręcznik użytkownika) i odnaleźć odpowiednią kategorię pochodną. Ewentualnie, kompletną listę kategorii znajdziesz pod adresem Specjalna:Categories.

Przekierowanie

Niekiedy hasło może być poszukiwane pod kilkoma nazwami np. Grom i SGI Origin 2400 aby nie tworzyć dwóch takich samych artykułów możemy jedną z tych nazw przekierować na drugą. W tym celu należy w jednym z artykułów umieścić w pierwszej linii frazę #redirect, a następnie link do strony na której znajduje się artykuł właściwy.

Całość wygląda tak: #redirect [[Nowa nazwa]]

Przekierowanie może też być stosowane jeśli uznasz że hasło powinno mieć inną nazwę niż pierwotna, co może być wynikiem popełnionego błędu, choćby i literowego. Możesz skorzystać z zakładki Przenieś nad polem edycyjnym. (może być niedostępne dla nowych użytkowników)

Po kliknięciu tej zakładki edytor MediaWiki wyświetli pole Nowy tytuł, w którym wpisz po prostu nowy tytuł hasła. Od tej chwili nosi ono nową nazwę, zaś w haśle o starej nazwie pojawi się kod:

#redirect [[Nowa nazwa]]

Ale zakładka przenieś ma dużo głębsze działanie, bo oprócz wstawienia przekierowania przenosi pod nową nazwę także historię strony i dyskusję.

Możesz także sprawdzić, które hasła w KDMWiki odwołują się do naszego hasła - lista jest wyświetlana po kliknięciu odsyłacza Linkujące z lewej strony ekranu. Jeśli haseł takich jest niewiele, można się pokusić o zmianę odsyłacza w tych hasłach. Jeśli zbyt dużo, trzeba jednak już zawierzyć funkcji przekierowania, która będzie przenosić czytelnika we właściwe miejsce.

Poziome linie

Pozioma linia jest wstawiana za pomocą czterech kresek (znaków "minus")

----

Efekt jest następujący:


Nie nadużywaj poziomych linii - staraj się je stosować oszczędnie i w wyjątkowych wypadkach.

Grafika

Dołączaj grafiki do swoich (lub cudzych) haseł. Możesz wstawiać własne ilustracje lub kopiować ilustracje z zasobów udostępnijących grafiki na licencji GNU FDL.

W przypadku kopiowania ilustracji nie własnego autorstwa, bardzo istotne jest, żeby zwrócić uwagę na to, czy dana grafika lub zdjęcie opatrzone są odpowiednią informacją o autorze zdjęcia oraz licencji z nim związanej - jeśli takiej informacji nie ma, to nie należy takich grafik przenosić. Oczywiście, już po przeniesieniu konieczne jest umieszczenie tych samych informacji (autor + licencja) przy grafice.

Aby przesłać plik przede wszystkim musisz się zalogować - dopiero wtedy zobaczysz w pasku narzędziowym po lewej stronie polecenie Prześlij plik. Kliknij je i wybierz plik z dysku, opisz je krótko, zaznacz adnotację o prawach autorskich i wyślij. Po przesłaniu możesz już wstawić polecenie w haśle, np.

[[grafika:obrazek.jpg|left|thumb|200px|Jan Kowalski, 1900-1985]]

grafika:obrazek.jpg to oczywiście informacja o pliku z grafiką.

left lub right określa po której stronie tekstu ma pojawiać się grafika, można pominąć ten parametr

thumb tworzy ramkę dla miniatury, w której pojawi się zdjęcie i ewentualny podpis.

200px to sugerowana szerokość obrazka - jeśli jej nie podasz, edytor przyjmie domyślnie 150 pikseli.

Jan Kowalski, 1900-1985 jest podpisem pod zdjęciem.

Typowe przykłady:


Bez podpisu

[[grafika:Uklad01.jpg]]

Uklad01.jpg


Z podpisem

[[grafika:Uklad01.jpg|thumb|Uklad]]

UkladZ wymuszoną szerokością

[[grafika:Uklad01.jpg|thumb|100px|Uklad]]

UkladW ramce z oryginalną szerokością i podpisem

[[grafika:Uklad01.jpg|frame|Uklad]]

UkladPokazane techniki w pełni wystarczą w typowych zastosowaniach.

Tabele

Tabele przydają się dość często przy budowie bloków usystematyzowanych informacji, jak np. wykaz parametrów serwera czy lista opcji polecenia.

 • Znaczniki {| |} wprowadzają szkielet tabeli.
 • Znaczniki ! wprowadzają komórki nagłówkowe tabeli, czyli komórki z tytułami kolumn - zawartość tych komórek jest wyświetlana pogrubioną czcionką. Wpisz tyle komórek nagłówkowych, ile kolumn ma mieć tabela (dla przejrzystości wpisuj je jedną pod drugą), a po każdym znaczniku wpisz treść komórki nagłówkowej.
 • Znaczniki | wprowadzają zwykłe komórki tabeli. Także i tutaj podaj tyle komórek dla danego wiersza, ile ma być kolumn tabeli. Za znacznikami wpisuj treść komórek.
 • Znaczniki |--- rozdzielają poszczególne wiersze tabeli.
 • Aby tabela miała obramowanie, po znaczniku otwierającym tabelę (i po spacji) podaj parametry border, cellpadding i cellspacing, np.
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
Tabela będzie mieć wtedy grubość obramowania 1 piksel, komórki będą przylegać do siebie, zaś odstęp zawartości komórki od jej obramowania wyniesie 5 pikseli.
 • Jeśli chcesz, aby w danej komórce zawartość była wyrównywana do lewego marginesu, do środka lub do prawego marginesu, podaj parametr align="left" lub align="center" lub align="right". Na przykład:
|align="center"|zawartość komórki
Polecenie align="right" powinno się stosować w przypadku liczb.

Zawartość jest domyślnie wyrównywana do lewego marginesu.

 • Jeśli chcesz, aby w danej komórce zawartość była wyrównywana do górnego brzegu, podaj parametr valign="top", na przykład:
|valign="top"|zawartość komórki
nagłówek 1 nagłówek 2 nagłówek 3
komórka A1 komórka A2 komórka A3
komórka B1 komórka B2 komórka B3

I przykład tabeli:

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!L.p.
!Państwo
!Ludność
|---
|align="right"|1.
|align="center"|[[Chiny]]
|align="right"|1 286 975 468
|---
|align="right"|2.
|align="center"|[[Indie]]
|align="right"|1 049 700 118
|---
|align="right"|3.
|align="center"|[[Stany Zjednoczone]]
|align="right"|290 342 554
|}


L.p. Państwo Ludność
1. Chiny 1 286 975 468
2. Indie 1 049 700 118
3. Stany Zjednoczone 290 342 554

Kody HTML

Edytor MediaWiki został tak pomyślany, aby tworzenie hasła było jak najmniej kłopotliwe, a użytkownik w jak najmniejszej mierze zaprzątał sobie głowę technikaliami. Zwarty, stosunkowo niewielki zestaw poleceń z powodzeniem wystarcza do sprostania potrzebom ogromnej większości użytkowników - przecież w hasłach stosujemy zazwyczaj wyróżnianie tekstu, odsyłacze, niekiedy śródtytuły i grafikę.

Możliwe jest jednak stosowanie także poleceń języka HTML, jeśli tylko je znamy. Wprawdzie nie zaleca się używania HTML, ale w paru sytuacjach mogą się przydać, czego przykład mieliśmy wyżej, próbując wyróżnić tekst za pomocą podkreślenia.

Wymieńmy kilka poleceń, które w pewnych sytuacjach mogą się okazać użyteczne, podkreślając jednak z naciskiem, że im mniej HTML-a, tym lepiej.

Gdy zechcesz przełamać wiersz, nie tworząc zarazem nowego akapitu, możesz na końcu wiersza zastosować polecenie:

<br>

Na przykład:

To jest pierwszy wiersz
To jest drugi wiersz
To jest trzeci wiersz
To jest czwarty wiersz

Czcionkę monotypiczną, czyli o stałej szerokości znaku (zwykle jest to Courier), możesz wykorzystać do przedstawienia jakichś technicznych pojęć, np. fragmentu kodu. Użyj wtedy polecenia:

<tt>pojęcie techniczne</tt>

To jest zwykły tekst, a to jest coś technicznego i znowu zwykły tekst

Nie stosuj raczej kolorów (w naszym poradniku są one wykorzystywane, ale celem jest poglądowość tekstu). Jeśli już koniecznie musisz, obejmij fragment tekstu przykładowymi znacznikami:

<font color="red">Jakiś czerwony tekst</font>

Jakiś czerwony tekst

Można stosować takie kolory, jak "red", "blue", "green", "yellow" itp.

Zdecydowanie unikaj polecenie "font" do zwiększania lub zmniejszania wielkości czcionki.

Polecenie:

<center>Tekst na środku</center>

umożliwia ustawienie fragmentu hasła na środku wiersza.

Ten tekst znajduje się na środku

Jeśli z jakichś powodów nie chcesz, aby grafika była oblewana tekstem, możesz bezpośrednio za kodem wprowadzającym grafikę zastosować polecenie:

<br clear=all>

Na przykład:

[[grafika:Uklad01.jpg|thumb|Układ]]
<br clear=all>

Układ


Spowodowało to, że tekst wpisywany za poleceniem wstawiającym grafikę znajduje się poniżej grafiki, a nie obok niej.

W artykule KDMWiki:Formatowanie tekstu znajdziesz więcej informacji, m.in. przykłady stosowania znaków specjalnych, jak ©, ™, € i inne.

Generalnie trzymaj się jednak zasady, że polecenia edytora są w zupełności wystarczające do sformatowania hasła, a wszelkie ingerencje za pomocą dodatkowych poleceń HTML rozbijają jednolity wygląd haseł..

Komunikaty

W rozmaitych okolicznościach przydają się komunikaty generujące automatyczne wpisy.

Do szczególnie popularnych należy zwłaszcza tzw. stub, który oznacza zalążek strony. Po wpisaniu kodu:

{{stub}}

uzyskujemy komunikat informujący inne osoby, że zdaniem autora jest to dopiero "zaczyn" hasła i warto je rozszerzyć.

Szablon:Stub

Nie twórz jednak haseł, w których znajduje się tylko 50 znaków i komunikat ze stubem. Staraj się podać przynajmniej elementarną informację.

Warto pisać hasła dłuższe, bardziej wyczerpujące.


Jeśli nazwa hasła nie jest jednoznaczna, możesz utworzyć komunikat, który sygnalizuje tę niejednoznaczność.

{{disambig}}

Na przykład:

{{disambig}}
* [[Kot (nazwisko)]]
* [[Kot (zwierzę)]]

Da to następujący wynik:

W ten sposób dasz czytelnikowi możność dotarcia do właściwego hasła.


Jeśli znajdziesz jakieś hasło, które podejrzewasz o naruszenie praw autorskich (musisz to oczywiście wykazać, cytując źródło), możesz wstawić komunikat:

{{NPA|adres=http://www.adres.strony.pl}}

Spowoduje to wygenerowanie komunikatu:

Ten artykuł został umieszczony na liście artykułów podejrzewanych o naruszenie praw autorskich.
Prawdopodobne źródło: http://www.adres.strony.pl.
Jeśli możesz, napisz go od nowa tak, by nie naruszał praw autorskich.

Na stronie dyskusji uzasadnij swój komunikat.


Ewidentne bzdury czy autopromocję możesz skwitować komunikatem:

{{DoSkasowania}}

Wygeneruje to komunikat:

Na stronie dyskusji uzasadnij swój komunikat.


Jeśli masz poważne wątpliwości co do bezstronności artykułu, w pierwszej kolejności spróbuj samemu naprawić treść tego artykułu. Jeśli nie wiesz jak, albo masz wątpliwości w tym zakresie skorzystaj ze strony dyskusyjnej danego artykułu. Jeśli to nic nie daje, albo artykuł, Twoim zdaniem, w bardzo rażący sposób narusza zasady neutralnego punktu widzenia, zgłoś go do jednego z administratorów, a na dole artykułu dodaj komunikat:

{{Kontrowersja}}

co da w efekcie:

Szablon:Kontrowersja


Jeśli pracujesz dłużej nad jakimś hasłem i chcesz uprzedzić o tym innych, aby chwilowo nie ingerowali w treść, możesz wstawić u góry komunikat:

{{WEdycji}}

czego efektem jest:

Szablon:WEdycji


Więcej informacji o komunikatach znajdziesz na stronach:

Zobacz teżWyrazy kluczowe: kdmwiki, wpis, hasło, autor, tworzenie haseł, poradnik, manual, podręcznik, kurs