TURBOMOLE

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe < Turbomole

Turbomole
Serwer Wersja
Bem 7.5, 7.3, 7.1.1, 7.0
6.6, 6.3
5.10
Kontakt
kdm@wcss.pl

TURBOMOLE - komercyjny pakiet kwantowo-chemiczny do badania struktury elektronowej układów (molekuł, kompleksów molekularnych oraz układów periodycznych) z wykorzystaniem zarówno metod ab initio, jak i metod bazujących na teorii funkcjonału gęstości (metody DFT). Pakiet ten implementuje wiele algorytmów z zakresu chemii kwantowej.

Korzystanie z Turbomole w WCSS

Pakiet TURBOMOLE zainstalowany jest na klastrze Bem w drzewie /usr/local/turbomole/.

Sposób użycia

Zadania obliczeniowe należy uruchamiać za pośrednictwem systemu kolejkowego.

Do wstawiania zadań do systemu kolejkowego służy polecenie sub-turbomoole (uruchamia domyślną wersję programu)

Uruchomienie skryptu bez podania argumentów wyświetli podpowiedź jak należy te argumenty specyfikować:

> sub-turbomole
Usage: /usr/local/bin/sub-turbomole program_name [parameters]
Parameters:
-q queue (default - main)
-n nodes (default - 1)
-p cores (per node, default - 1)
-m memory (per node, in MB, default - 2000)
-w walltime (in hours, default - 504)
-i "program_parameter1 program_parameter2 ..." (list of program parameters)

Gdzie:

 • <program_name> to jeden paremetr z listy:
aoforce   egrad   grad     mdprep  proper   rimp2  thirdruecker
atbandbta  eigerf  gradruecker moloch  radless  riper  thirdsammel
bsseenergy escf   gradsammel  mpgrad  rdgrad   rirpa  tm2molden
ccsdf12   evib   haga     mpshift relax   ruecker uff
cosmoprep  fdetools hessruecker odft   ricc2   sammler vibration
define   freeh   hesssammel  pnoccsd ricctools sdg   woelfling
dscf    frog   intense   promowa ridft   statpt  write_plv 

Na przykład

> sub-turbomole ricc2 -q main -n 1 -p 2 -m 4000 -w 2 

Zadanie ricc2 uruchomione zostanie na 2 rdzeniach (w obrębie jednego węzła), wymaga 4000 MB RAM (po 2000 MB na proces), walltime zadania jest równy 2 godziny.


Uwaga

Na klastrze Bem zadania należy zlecać do kolejki main. Jest to kolejka przekierowująca - na podstawie podanego limitu czasu (walltime) zadania będą przenoszone do odpowiednich kolejek (np. normal, infinity).


Zobacz też: Jak korzystać z kolejek PBS?

Dokumentacja


Zobacz też: Oprogramowanie KDM