CASTEP

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie naukowe < Biovia < Materials Studio < CASTEP

CASTEP (Materials Studio)
Biovia-logo.png
Serwer Wersja
Supernova (+ Gateway) 7.0
Kontakt
kdm@wcss.pl

CASTEP jest dostępny na klastrze Supernova w ramach licencji krajowej na pakiet Materials Studio.

Zespół naukowy (European Academic) może kupić licencję pakietu w wersji źródłowej za 1800 Euro (+VAT) [1].

Uruchamiane aplikacji

Przykładowe uruchomienie zadania wsadowego w programie CASTEP
  • Skrypt może zostać wygenerowany automatycznie przy użyciu klienta Materials Studio pod Windows.
  • Pliki z danymi zostały umieszczone w katalogu /lustre/scratch/$USER/zadanie1.
#!/bin/sh -f

 if [ -f /usr/local/Accelrys/MaterialsStudio7.0/share/bin/ms_setup.sh ]; then
   eval `/usr/local/Accelrys/MaterialsStudio7.0/share/bin/ms_setup.sh \
         /usr/local/Accelrys/MaterialsStudio7.0/ -s sh`
 fi

JOB_SCRATCH=/lustre/scratch/$USER/zadanie1
PBS_TMPDIR="$TMPDIR"
TMPDIR="$JOB_SCRATCH/tmp"
export PBS_TMPDIR TMPDIR 
cd $JOB_SCRATCH
mkdir -p $TMPDIR

/usr/local/Accelrys/MaterialsStudio7.0/etc/CASTEP/bin/RunCASTEP.sh zadanie1 2> std_err.txt

Skrypt należy zapisać w pliku (np. skrypt.sh) i wstawić do kolejki poleceniem:

qsub -V -N ''nazwa_zadania'' -q ''nazwa_kolejki'' skrypt.sh

Pliki wejściowe, czyli zadanie1.cell oraz zadanie1.param należy umieścić w katalogu /lustre/scratch/$USER/zadanie1.


Literatura